Por favor espere ...

ESTADISTICAS PARA NOCTUIDAE

adb
REGISTROS
adb
ESPECIES
adb
GÉNEROS

ESPECIES REGISTRADAS EN LA FAMILIA NOCTUIDAE y su número de especies acorde a GBIF.

Especies
Especies
Perigea mustia
Hadena hita
Spragueia creton
Ascalapha odorata
Melipotis fasciolaris
Thysania zenobia
Baecula gallopavo
Ceroctena amynta
Gigia obliqua
Thysania agrippina
Hemicephalis paulina
Rhosus isabella
Valeria malezieuxi
Melipotis lenosa
Eriopyga nesquesa
Paectes indefatigabilis
Pseudypsia dilectata
Episilia tiniloides
Calaena ropilla
Diphthera festiva
Agrapha ahenea
Mythimna unipuncta
Zale viridans
Cydosia curvinella
Hemeroblemma scolopacea
Oxythres splendens
Dargida grammivora
Zale phaeograpta
Rejectaria cocytalis
Euclystis insana
Eulepidotis julianata
Hemeroblemma laguerrei
Condica confederata
Hampsonodes mastoides
Prionoptera serraoides
Leucania mocoides
Agrotis obscurus
Melipotis harrisoni
Syllectra erycata
Celiptera candida
Episilia sagitta
Paectes isabel
Barcita indistincta
Mocis incurvalis
Letis maculicollis
Melipotis cellaris
Othreis memorans
Letis mycerina
Spodoptera androgea
Gonodonta fulvangula
Euxoa williamsi
Eulepidotis dominicata
Metria celia
Eulepidotis geminata
Eudocima procus
Dyops schausi
Eustrotia pulida
Feltia deprivata
Leucania humidicola
Letis herilia
Melipotis acontioides
Melipotis indomita
Barcita expallida
Condica abida
Vogia pertinax
Eulepidotis caudatula
Agrapha duboisi
Feigeria herilia
Trichorthosia diapera
Hampsonodes latifascia
Helia exsiccata
Eulepidotis hemura
Feltia repleta
Dyops telharsa
Lascoria dulcena
Pararcte schneideriana
Lascoria leucorhabdota
Dolichosomastis dorsilinea
Elaphria deltoides
Dyops subdifferens
Zale obsita
Argyrosticta phraortes
Oraesia nobilis
Agrotis ipsilon
Emarginea niphoplata
Heterodelta nea
Hemeroblemma ochrolinea
Letis rougeriei
Thursania renilinealis
Euclystis nescia
Gonodonta sicheas
Pachyplastis apicalis
Anicla ignicans
Pseudaletia sequax
Ceroctena intravirens
Eulepidotis viridissima
Spodoptera dolichos
Eulepidotis juliata
Megalographa biloba
Hypnotype placens
Sosxetra grata
Gonodonta holosericea
Agrapha gigantea
Hadena albistellata
Dargida albomarginata
Calymniodes pyrostrota
Peridroma saucia
Spodoptera frugiperda
Eudocima materna
Hampsonodes promentoria
Litoprosopus schausii
Calymniodes conchylis
Agrotis malefida
Aucula jenia
Eriopyga magniorbis
Anicla striolata
Hemeroblemma opigena
Spodoptera latifascia
Glympis toddi
Magusa erema
Perigea ruthae
Elygea apta
Habershonia areos
Miselia aya
Safia eugrapha
Emarginea gammophora
Euclystis epidromiaelineata
Drepanoperas falcigera
Euclystis isoa
Heterogramma circumflexalis
Letis albidentina
Eulepidotis lineata
Massala abdara
Letis alauda
Epitausa dilina
Miselia nervina
Cabralia judsoni
Perigea tertulia
Euclystis proba
Eulepidotis affinis
Elaphria subobliqua
Eulepidotis inclyta
Bastilla expediens
Magusa divaricata
Peteroma conita
Darceta proserpina
Othreis serpentifera
Radosa ordinata
Letis claricostata
Ferenta stolliana
Plusia masoni
Trogogonia abrupta
Callopistria floridensis
Dypterygia lignaris
Erocha mummia
Tautobriga euspila
Condica imitata
Gonodonta pyrgo
Argyrosticta eubotes
Letis buteo
Gonodonta clotilda
Lepidodes gallopavo
Gonodonta lincus
Anticarsia gemmatalis
Calymniodes psomentoria
Trachea roseae
Lycophotia oceanica
Remigia conveniens
Calaena ociosa
Psorya hadesia
Amyna insularum
Callopistria carrioni
Syngrapha egena
Harrisonia williamsi
Orodesma apicina
Megalographa culminicola
Xylostola novimundi
Agrotis vibora
Hecateria mohosa
Eurois espumosa
Hoplodrina blanda
Celaena viuda
Chamyris haba
Perigea albigeroides
Elaphria encantada
Ophiuche minualis
Metallata absumens