Por favor espere ...

ESTADISTICAS PARA LYCAENIDAE

adb
REGISTROS
adb
ESPECIES
adb
GÉNEROS

ESPECIES REGISTRADAS EN LA FAMILIA LYCAENIDAE y su número de especies acorde a GBIF.

Especies
Especies
Euselasia orba
Semomesia tenella
Laothus gibberosa
Oenomaus andi
Thecla oxida
Radissima catadupa
Thecla bosora
Johnsonita pardoa
Thecla thespia
Cyanophrys rachelae
Arawacus separata
Baeotis felix
Charis gyas
Necyria bellona
Siseme pallas
Euselasia lycaeus
Panthiades bathis
Euselasia pellonia
Euselasia fabia
Thecla orobia
Penaincisalia loxurina
Thecla arja
Rhamma hybla
Thecla busa
Johnsonita samson
Molus timoklea
Thecloxurina atymna
Cycnus phaleros
Thecla inachus
Lamprospilus decorata
Eumaeus toxana
Leucochimona lagora
Emesis ocypore
Thecla orcilla
Thecla trebonia
Lycaena koa
Thecla felderi
Thecla elongata
Thecla maraches
Rhamma oxida
Ancyluris colubra
Mesosemia ahava
Lycaena cyna
Ancyluris aulestes
Thecla coronata
Euselasia bettina
Thecla phoenissa
Thecla terentia
Ithomiola tanos
Leptotes andicola
Chorinea batesii
Ithomeis aurantiaca
Stalachtis calliope
Ithomiola floralis
Emesis cypria
Thecla auda
Euselasia euodias
Calospila emylius
Euselasia melaphaea
Mesosemia thera
Lyropteryx apollonia
Caria mantinea
Pithecops phoenix
Caria trochilus
Thecla hosmeri
Thecla togarna
Ancyluris etias
Thecla ligurina
Anteros renaldus
Thecla ziba
Paralycaeides vapa
Mesosemia mevania
Lasaia agesilas
Melanis cinaron
Stalachtis euterpe
Rekoa meton
Siseme neurodes
Caria rhacotis
Oenomaus cyanovenata
Lamprospilus collucia
Chalybs hassan
Chalodeta theodora
Mesosemia loruhama
Charis anius
Thecla gaina
Rhamma tyrrus
Oenomaus mancha
Mesosemia asa
Metacharis regalis
Thecla cydrara
Siseme aristoteles
Melanis hillapana
Tmolus echion
Leptotes cassius
Chlorostrymon simaethis
Mesosemia machaera
Alesa prema
Hemiargus hanno
Nymphidium azanoides
Melanis electron
Thecla demonassa
Argyrogrammana trochilia
Sarota chrysus
Nymphidium caricae
Teratophthalma monochroma
Hemiargus ceraunus
Methone cecilia
Leucochimona icare
Lyropteryx lyra
Alesa amesis
Mesosemia mancia
Arcas imperialis
Thecla coccineifrons
Mesosemia thymetus
Paiwarria antinous
Abloxurina amatista
Thecla una
Thecla crepundia
Thecla tephraeus
Thecla palegon
Chorinea faunus
Hermathena candidata
Mesosemia ulrica
Chalybs janias
Necyria duellona
Pseudolycaena damo
Euselasia angulata
Euselasia archelaus
Charis argyrea
Thecla hemon
Thecla laudonia
Emesis mandana
Necyria juturna
Necyria saundersii
Necyria beltiana
Calydna punctata
Necyria vetulonia
Emesis lucinda
Methone chrysomela
Ithomeis mimica
Nymphidium balbinus
Monethe albertus
Necyria westwoodi
Thecla mirma
Emesis lacrines
Thecla coelicolor
Chalybs lineata
Thecla atesa
Evenus felix
Emesis fatima
Caria castalia
Penaincisalia amatista
Leucochimona lepida
Thecla lisus
Nymphidium ninias
Calycopis isobeon
Cyaniris semiargus
Arawacus aetolus
Nymphidium lisimon
Exoplisia hypochalybe
Ancyluris inca
Oenomaus jauffreti
Setabis buckleyi
Sarota acantus
Symmachia probetor
Celmia celmus
Ithomiola callixena
Melanis smithiae
Imelda mycea
Synargis abaris
Nymphidium cachrus
Synargis calyce
Thecla sumptuosa
Cyanophrys remus
Mesosemia metuana
Chorinea heliconides
Mesene nola
Nymphidium haematostictum
Metacharis lucius
Baeotis hisbon
Nymphidium acherois
Ancyluris formosissima
Catocyclotis aemulius
Nymphidium aurum
Thecla electryon
Egides amplitudo
Euselasia orfita
Olynthus narbal
Hyphilaria nicias
Ocaria ocrisia
Thecla carteia
Micandra platyptera
Strymon bazochii
Anteros kupris
Thecla crines
Rhamma arria
Thecla tyrrius
Micandra ion
Nabokovia faga
Leptotes delalande
Cyanophrys longula
Metacharis ptolomaeus
Echinargus martha
Mithras nautes
Leptotes marina
Orcya cordelia
Calephelis iris
Calycopis pisis
Roeberella lencates
Chamaelimnas phoenias
Lemonias zygia
Theope thootes
Adelotypa amasis
Mesosemia materna
Mesosemia macrina
Emesis temesa
Euselasia corduena
Syrmatia aethiops
Baeotis bacaenis
Leucochimona aequatorialis
Mesosemia zanoa
Ancyluris meliboeus
Euselasia eupatra
Menander hebrus
Mesosemia melpia
Sarota gyas
Lasaia narses
Thecla joya
Thecla cordelia
Lamasa calesia
Salazaria peonida
Cyanophrys lamellatus
Thecla theia
Madeleinea tintarrona
Thecla gabatha
Euselasia gelon
Pseudolycaena marsyas
Thecla cupentus
Thecla aunus
Thecla cleocha
Nwthecla epopea
Rubroserrata punta
Thecla photismos
Emesis angularis
Theope virgilius
Siseme alectryo
Theope leucanthe
Ziegleria camissa
Iaspis beera
Euselasia euphaes
Porthecla porthura
Panthiades bitias
Mesosemia messeis
Oenomaus myrteana
Mesosemia carissima
Lathecla carolyna
Anteros formosus
Theope phaeo
Hyphilaria parthenis
Oenomaus lea
Panthiades ochus
Lathecla fernandezi
Cremna actoris
Ocaria aholiba
Mesosemia mesoba
Calycopis vitruvia
Mesosemia dulcis
Lucillella camissa
Napaea nepos
Mesosemia naiadella
Mesene fissurata
Emesis heteroclita
Nymphidium menalcus
Mesosemia judicialis
Mesene margaretta
Euselasia opalescens
Adelotypa alector
Mesosemia latizonata
Mesosemia reba
Emesis heterochroa
Euselasia onorata
Parcella amarynthina
Charis theodora
Symmachia tatiana