Por favor espere ...

ESTADISTICAS PARA CRAMBIDAE

adb
REGISTROS
adb
ESPECIES
adb
GÉNEROS

ESPECIES REGISTRADAS EN LA FAMILIA CRAMBIDAE y su número de especies acorde a GBIF.

Especies
Especies
Pilocrocis subcandidalis
Anarmodia perfulvalis
Pyrausta eneanalis
Beebea guglielmi
Siga liris
Hymenia perspectalis
Spoladea recurvalis
Syllepis hortalis
Syllepte crocealis
Polygrammodes obfuscalis
Syllepis serosalis
Mimudea lividalis
Cataclysta mangholdalis
Argyria quevedalis
Leucochroma neutralis
Omiodes pseudocuniculalis
Asturodes fimbriauralis
Glyphodes grandisalis
Syngamia florella
Pyrausta panopealis
Asciodes gordialis
Cryptographis hyalinata
Dichogama prognealis
Polygrammodes elevata
Glyphodes sibillalis
Pyrausta atrisquamalis
Conchylodes ovulalis
Rhectosemia vausignalis
Glyphodes decapitalis
Polygrammodes uniflexalis
Syntrita umbralis
Metraeopsis cuneatalis
Polygrammodes subproximalis
Maruca vitrata
Portentomorpha xanthialis
Micrelephas mesodonta
Coenostola confusalis
Anarmodia lojalis
Agathodes designalis
Glyphodes contactalis
Pyrausta glaucescens
Desmia semivacualis
Pilocrocis pallidipuncta
Argyractis decoralis
Phryganodes hypoxantha
Sparagmia gonoptera
Conchylodes nolckenialis
Anarmodia remotalis
Platytes lojanalis
Desmia validalis
Leucochroma cecinalis
Piletocera bufalis
Pyrausta galapagensis
Pyrausta insolata
Neohelvibotys hoecki
Pilocrocis ramentalis
Agathodes monstralis
Diaphania indica
Terastia meticulosalis
Trichaea pilicornis
Omiodes indicata
Diaphania glauculalis
Sisyracera jacquelinae
Neoleucinodes galapagensis
Desmia mordor
Samea inconspicuella
Samea coffea
Lineodes vulcanalis
Lineodes corinnae
Agathodes galapagensis
Udea galapagensis
Cryptographis nitidalis
Samea ecclesialis
Ulopeza occlusalis
Polygrammodes auropurpuralis
Pyrausta erythropsis
Eulepte concordalis
Platytes pojanales
Pilocrocis plumipes
Pilocrocis chathamalis
Hyalorista agraptalis
Polygrammodes fusinotalis
Polygrammodes supproximalis
Stenia lubricalis
Anarmodia nebulosalis
Glyphodes adelalis
Noorda caudidalis
Neomabra nitidalis
Udea fusculalis
Pyrausta erythropis
Cliniodes rubialatis
Pilocrocis nalotalis
Desmia melaleucalis
Pelinopsis pachyzanclodes
Noorda candidalis
Cataclysta zamoralis
Cliniodes superbalis
Udea albipunctalis
Cliniodes saburralis
Cliniodes glaucescens
Anarmodia pallidicostalis
Rhectosomia longistrialis
Micrelephas crassipalpis
Conchylodes salamisalis
Argyractis leucistis
Loxostege ecuadoralis
Anarmodia monjealis